Garantiordning

Dansk Håndværk Garantiordning

Hos KB Fritidshuse får du 10 års garanti på udført snedker- og tømrerarbejde.

KB Fritidshuse er medlem af Håndværkergaranti

Vi er medlem af Håndværkergaranti (tidligere Dansk Håndværks Garantiordning). Vores organisation har en garantiordning, som fungerer som et sikkerhedsnet for private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det håndværk et medlem af Håndværkergaranti har udført.

Garantiordningen dækker arbejde udført for private kunder på deres private bolig for op til kr. 100.000,00 inkl. moms pr. byggesag, hvis virksomheden ikke er i stand til at efterleve en kendelse afsagt af Håndværkets Ankenævn, eller i helt særlige tilfælde ved domstolene. Denne garanti er en gratis ekstra sikkerhed for dig.

Skulle der – mod forventning – opstå en tvist, er vi også tilknyttet Håndværkets Ankenævn. Ankenævnet behandler klager over vvs-arbejde, bygningssmedearbejde, malerarbejde, snedkerarbejde, tømrerarbejde, murerarbejde, kloakarbejde, belægnings- og anlægsgart­nerarbejde samt klager over leverancer af vinduer, yderdøre og termoruder. Den samlede entreprisesum skal være mindst 3.000 kr. inklusive moms og må højst være 1 mio. kr. Dog behandles klager over nybyggerier, der overstiger 1 mio. kr., hvis den pågældende virksomhed er medlem af en af de fem organisationer.

Eventuelle tvister løses hurtigt og effektivt, enten via Dansk Håndværk, eller hvis sagen ikke forliges her, så af Håndværkets Ankenævn.

Læs mere om Håndværkergaranti her.